บรรยากาศดีๆที่ ยูเทิร์น รีสอร์ท ยูเทิร์น รีสอร์ท สถานที่พักแบบโฮมสเตย์ พร้อมบริการห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ห้องพักสะอาด บรรยากาศร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นาๆพันธุ์

ราคาที่พักต่อคืน ราคา 600.- / 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

ถ้าไม่ใช่เทศกาลช่วงนี้ปกติราคา 500.- / 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

บริการเปิดห้องพักชั่วคราว ราคา. 300 .- / 3 ชั่วโมง